top of page

Nau Mai. Haere Mai.

Tāne Mahuta Aotearoa

Tēnei au, tēnei au
Te hōkai nei i taku tapuwae
Kō te hōkai-nuku
Ko te hōkai-rangi
Ko te hōkai a tō tīpuna
A Tāne-nui-a-rangi
I pikitia ai
Ki te Rangi-tūhaha
Ki Tihi-i-manono
I rokohina atu rā
Kō Io-Matua-Kore anake
I riro iho ai
Ngā Kete o te Wānanga
kō te Kete Tuauri
kō te Kete Tuatea
kō te Kete Aronui
Ka tiritiria, ka poupoua
Ki a Papatūānuku
Ka puta te Ira-tangata
Ki te whai-āo
Ki te āo-mārama
Tihei mauri ora!

 

Here am I, here am I
here am I swiftly moving by
the power of my karakia for swift movement
Swiftly moving over the earth
Swiftly moving through the heavens
the swift movement of your ancestor
Tane-nui-a-rangi
who climbed up
to the isolated realms
to the summit of Manono
and there found
Io-the-Parentless alone
He brought back down
the Baskets of Knowledge
the Basket called Tuauri
the Basket called Tuatea
the Basket called Aronui.
Portioned out, planted
in Mother Earth
the life principle of humankind
comes forth into the dawn
into the world of light

I sneeze, there is life!

 

- Nā Ruawharo. Te tohunga o te waka Takitimu.

KŌKIRIHIA Ā TĀTAU RANGATAHI KIA EKE PANUKU, KIA EKE HOHORO
WE ARE A MĀORI OWNED COMPANY BUILDING RANGATAHI WORKFORCE CAPABILITY IN AOTEAROA.

Our Partners & Associates

Partners & Affiliates
bottom of page